Likvidace hub

Likvidace hub vychází z myšlenky, že dřevo jako souhrn mrtvých buněk obsahuje mnohem méně vody než živé buňky houby (až 90%), tak že dochází k většímu pohlcení mikrovlnné energie, přehřívání a organizmy hynou. Zároveň dochází k přímému biologickému účinku, pravděpodobně na úrovni membránových přenosů, takže organismus, který není bezprostředně opařen uhyne do 3-4 dnů. Takto dochází k likvidaci veškerých biologických stádií houby.

Druhým neméně důležitým faktorem působení mikrovln při likvidaci hub je snížení vlhkosti ozařovaného dřeva, které probíhá souběžně s likvidaci a čímž je odstraněna hlavní podmínka pro další růst.

Postup sanačních prací

Během let 1997-2012 jsme takto ošetřili řadu objektů a výsledky potvrdily námi předpokládanou trvanlivost likvidace, při dodržení potřebných vlhkostně klimatických podmínek jsme nezaznamenali žádnou recidivu. Verifikace metody byla provedena ve VVUD Březnice.

Rodinný dům napadený dřevomorkou Ložisko dřevomorky se nacházelo v přízemí nepodsklepené části rodinného domku pod dřevěnou podlahou (majitel položil na stávající dřevěnou podlahu lino). Houba prorostla přes půlmetrovou vrstvu betonu do sklepních prostor (viz. plodnice na obrázku).Celý prostor přízemí vč. zdiva a podlahy byl prozářen mikrovlnama a následně ošetřen chemicky jako prevence proti reinfekci.