Třinecké železárny a.s., oddělení Technologie a výzkum

V rámci výzkumného úkolu
„Zkoušky vysušování hutních kalů, zaolejovaných okují a granulované VP strusky”

ČZU v Praze, fakulta lesnická a environmentální

Přednáška na odborném semináři „Poškození zpracovaného dřeva houbami a hmyzem”.

Společnost pro technologie ochrany památek

Společnost STOP ve spolupráci s Josefem Frydrychem pořádala odborný seminář „Mikrovlnné metody při ochraně památek” v přednáškovém sále Národního muzea v Praze.